Home » TIDLOR โชว์กำไร Q1/66 พุ่ง 955 ลบ.

TIDLOR โชว์กำไร Q1/66 พุ่ง 955 ลบ.

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) เผยว่า ไตรมาสแรกของปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 955 ล้านบาท เป็นการติบโตได้อย่างแข็งแกร่งทั้งธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและธุรกิจนายหน้าประกันภัย ตอบรับเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัวโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และความไม่แน่นอนจากปัจจัยมหภาค

สำหรับพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในไตรมาส 1/2566  เพิ่มขึ้นเป็น 83,040 ล้านบาท เติบโต เติบโต 26.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความสำเร็จของบัตรติดล้อ (TIDLOR Card) ทั้งสำหรับรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ โดยได้มีการออกบัตรติดล้อให้ลูกค้าแล้วกว่า 532,000 ใบ

ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัยยังคงการเติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง มีค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสูงถึง 2,070 ล้านบาท ในไตรมาสที่ผ่านมา เติบโตเพิ่มขึ้น 28.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งนับว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ไม่เกิน 5%

สำหรับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2566 บริษัทฯยังคงเดินหน้าเติบโตธุรกิจและส่งมอบผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและธุรกิจนายหน้าประกันภัย พร้อมกับกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ในการนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ทั้ง ‘บัตรติดล้อ’ (TIDLOR Card) แอพพลิเคชั่นเงินติดล้อ รวมถึงแฟลตฟอร์มอารีเกเตอร์ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี