Home » SNNP ผงาด SET 100 กองทุน-สถาบันจ่อเพิ่มน้ำหนักลงทุน

SNNP ผงาด SET 100 กองทุน-สถาบันจ่อเพิ่มน้ำหนักลงทุน

วิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) เผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เข้าคำนวณดัชนี SET100 ซึ่งถือเป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับ และความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 100 ตัว ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง รวมถึงมีสภาพคล่องการซื้อขายสูงสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานและการเติบโตของธุรกิจ ทำให้หุ้น SNNP อยู่ในความสนใจของนักลงทุนสถาบัน และกองทุนทั้งในและต่างประเทศ หลังเข้าคำนวณใน SET100 ตามนโยบายการลงทุน 

นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือน มิ.ย 66 ที่ผ่านมา SNNP ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนีระดับสากล FTSE SET Mid Cap Index มีผล 19 มิ.ย. 66 ซึ่งคัดเลือกและจัดทำโดยองค์กรระดับโลกอย่าง FTSE Russell ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการตอบย้ำว่า SNNP เป็นหุ้น ที่เติบโตแข็งแกร่ง และได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน 

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯมั่นใจว่า แนวโน้มยอดขายสินค้าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน ทำให้กำลังซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก รวมถึงตลาดต่างประเทศที่บริษัทฯขยายช่องทาง และลงทุนสร้างฐานธุรกิจไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเวียดนาม กัมพูชา หรือ ประเทศส่งออกอื่นๆ ก็น่าจะเติบโตได้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกไตรมาส ช่วยผลักดันรายได้และกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

ทั้งนี้แผนธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้ของตราสินค้า สร้างการกระตุ้นการบริโภครวมถึงการออกสินค้าใหม่ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งปัจจัยดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนและสร้างความมั่นใจในผลการดำเนินงานของบริษัทฯเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง