Home » SINO ไอพีโอโลจิสติกส์ โบรกฯเคาะราคาเหมาะสม 1.95-2.30 บาท

SINO ไอพีโอโลจิสติกส์ โบรกฯเคาะราคาเหมาะสม 1.95-2.30 บาท

นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย และขยายความครอบคลุมไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการให้เช่าคลังสินค้า การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ตอบสนองความต้องการของตลาดในการให้บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั่วโลก (End-to-End Global Logistics)   

          SINO ถือเป็นผู้นำในการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลรายใหญ่ในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยความชำนาญการให้บริการบนเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลมากกว่า 100 ประเทศ โดยมีตลาดหลัก ได้แก่

 • เส้นทางไทย-โซนอเมริกาเหนือ
 • เส้นทางไทย-เอเชีย
 • เส้นทางไทย-ยุโรป

นับเป็นเส้นทางหลักในการส่งออกและนำเข้าสินค้าหลักของการค้าโลก โดยมีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในต่างประเทศมากกว่า 165 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้งบริษัทเดินเรือ บริษัทสายการบิน และตัวแทนการจัดการขนส่งในประเทศต่างๆ รวมถึงมี OTI License (Ocean Transport Intermediary) จาก Federal Maritime Commission (FMC) และได้วางหลักประกัน FMC Bond จึงสามารถทำสัญญาการบริการกับสายเดินเรือในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศแถบโซนอเมริกาเหนือได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง

ด้านบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ ประกอบด้วย

 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ประเมินราคาเหมาะสมของราคาหุ้น SINO อยู่ที่ 1.95 – 2.30 บาทต่อหุ้น สะท้อนถึงพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์สร้างการเติบโตจากแผนขยายธุรกิจ Sea Freight ร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับกิจกรรมการผลิตของฐานลูกค้าเดิม การขยายตู้บรรจุของเหลว ISO Tank และการขยายพื้นที่รับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ที่จะช่วยส่งเสริมการให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ