Home » SFLEX Q2/66 กำไรเดือด 1,300%

SFLEX Q2/66 กำไรเดือด 1,300%

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (SFLEX) เผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 468.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.7% เทียบกับ 412.0 ล้านบาทของปีก่อน กำไรสุทธิสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 50.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1,356% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3.5 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างโมเดลการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างเป็นระบบกับ suppliers ทั้งในและต่างประเทศ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการผลิต รวมถึงการมุ่งเน้นกลยุทธ์การขายสินค้าที่มีมูลค่าสูง

ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี มีรายได้รวม 945.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.0% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 91.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 340.7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิงวด 6 เดือนมากกว่าของกำไรสุทธิทั้งปี 2565

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปีช่วงที่เหลือของปี บริษัทฯ คงเป้าหมายรายได้ของธุรกิจหลักแบบ Organic growth อยู่ที่ประมาณ 1,800 – 1,850 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 คาดว่าจะสามารถเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 2/2566 จากกลยุทธ์การขยายตลาดเชิงรุกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ประกอบกับการมุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มความยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าช่วยผลักดันการเติบโตได้เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อมุ่งสร้างความยั่งยืนของอัตรากำไรขั้นต้นให้มั่นคงในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแผนการเข้าไปร่วมลงทุนในบริษัท Starprint Vietnam Joint Stock Company (SPV) ประเทศเวียดนาม กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่รายหนึ่งจะเป็นการยกระดับ SFLEX และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนอนาคตเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไป