Home » SCAP หนุนปล่อยสินเชื่อมอไซค์อีวี ขานรับนโยบายรัฐ ลดปล่อยคาร์บอน

SCAP หนุนปล่อยสินเชื่อมอไซค์อีวี ขานรับนโยบายรัฐ ลดปล่อยคาร์บอน

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 (SCAP) เผยว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถจักรยายนต์ไฟฟ้าใหม่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เนื่องจากประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับรถจักรยายนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ประกอบกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามารองรับความต้องการและสร้างทางเลือกใหม่ในการใช้งาน ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมายอดสินเชื่อรถจักรยายนต์ไฟฟ้าใหม่ของบริษัทเริ่มขยายตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงได้วางแผนงานในการปล่อยสินเชื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และสอดรับกับการสนับสนุนของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ปัจจัยสนับสนุนในการขยายตัวของสินเชื่อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใหม่จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง จำนวน 1,024 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการตัดสินใจซื้อยานยนต์ไฟฟ้า

ปัจจุบันสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยายนต์ไฟฟ้าใหม่ของบริษัท เจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่นิยมซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีช่วงราคาระดับกลางถึงสูง ซึ่งบริษัทได้ทำการตลาดควบคู่กับดีลเลอร์และให้บริการสินเชื่อดังกล่าวแล้วทั่วประเทศ

“ผมเชื่อว่าเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเราในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ ปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่มองตลาดนี้ เราจึงได้ปล่อยสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์อีวีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ซึ่งกระแสตอบรับค่อนข้างดี และมีคนสนใจสอบถามกับดีลเลอร์เข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่วนแบรนด์ที่เรารองรับจะพยายามเน้นแบรนด์ที่เป็นผู้ประกอบการไทยหรือต้องเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐาน มีการรับประกันแบตเตอรี่อย่างน้อง 2-3 ปี เพราะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประเด็นแบตเตอรี่ถือว่าสำคัญมาก ส่วนในอนาคตคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากผู้ผลิตที่มีมากขึ้น ทำให้มีตัวเลือกด้านแบรนด์และรุ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งราคาอาจปรับลดลงมาในระดับหนึ่งจากปัจจุบันที่บางรุ่นยังมีราคาค่อนข้างสูง อีกด้านคือผู้ใช้งานจะเริ่มคำนึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมและหันมาใช้งานเพิ่มขึ้น เพราะรถอีวีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนที่ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงประชาคมโลกกำลังให้ความใส่ใจประเด็นนี้เป็นอย่างมาก” วิชิต กล่าวทิ้งท้าย