Home » SAWAD Q1/66 กำไร 1.3 พันล้าน พอร์ตสินเชื่อโตเฉียด 7 หมื่นล้าน

SAWAD Q1/66 กำไร 1.3 พันล้าน พอร์ตสินเชื่อโตเฉียด 7 หมื่นล้าน

ธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  SAWAD เผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม 1,320.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,117.89 ล้านบาท

ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3,107.71 ล้านบาท และรายได้อื่นอยู่ที่ 852.13 ล้านบาท รวมรายได้อยู่ที่ 3,959.84 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 57.18% โดยการเติบโตทั้งรายได้และกำไรมาจากการปล่อยสินใหม่ของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเงินไปใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจและชีวิตประจำวัน ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อคงค้าง อยู่ที่ระดับ 68,000 ล้านบาท นับเป็นการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อรอบใหม่ หลังจากที่บริษัทได้ชะลอการปล่อยสินเชื่อในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด

ทั้งนี้บริษัทคาดว่าไตรมาส 2 จะเติบโตต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าของพอร์ตสินเชื่อทั้งปีเติบโต 20-30% พร้อมคุณภาพ NPL อย่างใกล้ชิด เพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เกิน 3-4%

ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จำนวน 4,900,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 306 บาท โดยเป็นการซื้อคืนจากธนาคารออมสินตามสัญญาที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรก และจะขอมติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ ทั้งนี้การซื้อคืน บริษัทจะดำเนินการปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ด้วยอัตราปกติไม่เกิน 18% เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม