Home » SAK Q1/66 กำไร 175 ลบ. เร่งขยายสินเชื่อโซลาร์รูฟท็อป

SAK Q1/66 กำไร 175 ลบ. เร่งขยายสินเชื่อโซลาร์รูฟท็อป

ศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK เผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 175 ล้านบาท เติบโต 6.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 164 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 637.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.9 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากการขยายสาขาใหม่ครบ 100 แห่งตามเป้าหมาย ส่งผลให้มีสาขาให้บริการทั้งสิ้น 1,029 แห่ง ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นและช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่

ทั้งนี้ส่งผลดีต่อภาพรวมพอร์ตสินเชื่อโดยรวมในไตรมาส 1/2566 อยู่ที่ 11,127 ล้านบาท เติบโต 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น

  • สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 8,965 ล้านบาท มีสัดส่วน 80.6%
  • สินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 281 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.5%
  • สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 1,300 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.7%
  • สินเชื่อเช่าซื้อ 569 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5.1%
  • สินเชื่อที่ดิน 10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.1%
  • สินเชื่อเพื่อการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัย 2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.02%

นอกจากนี้ SAK ยังสามารถบริหารจัดการคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมหนี้ NPLs ให้อยู่ในระดับ 2.5% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 2.3%

ส่วนแนวโน้มความต้องการสินเชื่อในไตรมาส 2 ประเมินว่าจะมีอัตราการเติบโตตามทิศทางเศรษฐกิจและปัจจัยบวกจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก โดยเกษตรกรเป็นฐานลูกค้าหลักซึ่งมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนทำเกษตรกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม

นอกจากนี้สินเชื่อโซลาร์ รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัย เริ่มเป็นที่ต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น จึงมีแนวโน้มหันมาติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป สำหรับที่อยู่อาศัย เพื่อประหยัดไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ พร้อมมอบสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพและหมุนเวียนในด้านต่างๆ และด้วยศักยภาพการขยายสินเชื่อหลากหลายยิ่งขึ้น จึงมั่นใจว่าผลดำเนินงานปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยพอร์ตสินเชื่อทั้งปีแตะ 13,500 ล้านบาท เติบโต 25% จากปีที่ผ่านมา