Home » SAK ปี 66 ดีดกำไรเฉียด 750 ลบ. จ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

SAK ปี 66 ดีดกำไรเฉียด 750 ลบ. จ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

ศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK) เผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566 โดยมีพอร์ตสินเชื่อโดยรวมอยู่ที่ 12,070 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตอกย้ำการเป็นผู้นำให้บริการสินเชื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน จากการดำเนินกลยุทธ์ขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางเลือกใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น สินเชื่อโซลาร์รูฟท็อป, สินเชื่อที่ดิน เพื่อตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ผ่านเครือข่ายสาขาที่มีกว่า 1,029 สาขา

สำหรับสินเชื่อที่มีอัตราการเติบโต

  • สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน คิดเป็นสัดส่วน 82.1%
  • สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ คิดเป็นสัดส่วน 9.7%
  • สินเชื่อเช่าซื้อ คิดเป็นสัดส่วน 4.5%
  • สินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน คิดเป็นสัดส่วน 1.9%
  • สินเชื่อที่ดิน คิดเป็นสัดส่วน 1.8%
  • สินเชื่อโซลาร์รูฟท็อป 44 ล้านบาท

ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักมีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยความต้องการประหยัดค่าสาธารณูปโภคในครัวเรือนและการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกของเกษตรกร สนับสนุนให้รายได้รวมของ SAK อยู่ที่ 2,740 ล้านบาท เติบโต 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาและมีกำไรสุทธิ 749 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งการบริหารจัดการคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาการปล่อยสินเชื่อที่มีความรัดกุม ทำให้ควบคุมหนี้ NPLs ให้อยู่ในระดับ 2.5% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และด้วยแผนธุรกิจปี 2567 เตรียมขยายสาขาสู่ 1,066 สาขา ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อที่ระดับ 14,300 ล้านบาท  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานงวดผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 314.4 ล้านบาท โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นี้