Home » PSP ผนึก OR ยกระดับการจัดเก็บยางมะตอยรองรับการเติบโต

PSP ผนึก OR ยกระดับการจัดเก็บยางมะตอยรองรับการเติบโต

นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ (PSP) เผยว่า การขยายอัตราการเก็บในครั้งนี้จะเป็นการช่วยในการเพิ่มปริมาณการเก็บที่เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 100% ซึ่งในปัจจุบัน PSP เดิมมีการจัดเก็บยางมะตอยโดยรวมกว่า 4 ล้านกิโลกรัม

สำหรับโครงการ Asphalt Phase II แล้วเสร็จ จะทำให้อัตราการจัดเก็บนั้นสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านกิโลกรัมในทันที ต่อเนื่องจากการขยายพื้นที่ในการจัดเก็บที่สูงขึ้นแล้ว อัตราการกระจายยางมะตอยจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันอัตราการกระจายเฉลี่ยกว่า 2 ล้านกิโลกรัมต่อวัน จะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4 ล้านกิโลกรัมต่อวัน และยังสามารถขยายปริมาณจัดเก็บในอนาคตได้อีกด้วย

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทมีแผนเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากทางภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ทั้งนี้ OR เล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมยางมะตอย ที่ปัจจุบันยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก ดังนั้นการเพิ่มอัตราการจัดเก็บยางมะตอยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความได้เปรียบเพื่อรองรับความต้องการของการใช้งานจากทางภาครัฐและเอกชน โดยการร่วมมือในครั้งนี้จะถือเป็นก้าวที่สำคัญในการวางรากฐานร่วมกับ PSP เพื่อการเติบโตในระยะยาว

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง PSP และ OR ถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า 30 ปี ที่ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร ศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิเช่น จาระบี สารเติมแต่ง (Additive) และผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถตอบสนองแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน