Home » PSP ปิดจ็อบลงทุน ‘GeneusDNA’ 125 ลบ. ถือหุ้น 25%

PSP ปิดจ็อบลงทุน ‘GeneusDNA’ 125 ลบ. ถือหุ้น 25%

สินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP เผยว่า บริษัทฯ ได้ชำระเงินเพิ่มทุนสำหรับการเข้าถือหุ้น บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด หรือ GeneusDNA ผู้นำด้านนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์สุขภาพและพรสวรรค์ด้วย DNA จำนวน 25% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการลงทุนดังกล่าวลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ผ่านบริษัท พี.เอส.พี. เวนเจอร์ส จำกัด (PSPV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นสัดส่วน 99.99% และบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้ผลการดำเนินงานของ GeneusDNA ในงบการเงินรวมตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้การเข้าลงทุนใน GeneusDNA เป็นไปตามแผนการขยายสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง (New S-curve) ซึ่ง GeneusDNA เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการแปลผลจากชุดตรวจ DNA เป็นเจ้าแรกและเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย รวมไปถึงธุรกิจวิตามินและอาหารเสริมส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง                            

นอกจากนี้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมายังมีเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมองว่าการเข้าลงทุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตไปพร้อมกับเมกะเทรนด์ด้านการดูแลสุขภาพได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกลุ่ม PSP ในอนาคตให้เติบโตก้าวกระโดด