Home » PSP ควัก 125 ลบ. ซื้อหุ้น Geneus DNA ลุยธุรกิจตรวจวิเคราะห์ด้วย DNA

PSP ควัก 125 ลบ. ซื้อหุ้น Geneus DNA ลุยธุรกิจตรวจวิเคราะห์ด้วย DNA

สินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ (PSP) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย คือ บริษัท พี.เอส.พี. เวนเจอร์ส จำกัด (PSPV) เข้าลงทุนใน บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด หรือ GeneusDNA ผู้นำด้านนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์สุขภาพและพรสวรรค์ด้วย DNA โดย PSPV จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 25% มูลค่าลงทุนรวม 125 ล้านบาท

บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการแปลผลจากชุดตรวจ DNA เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Geneus DNA โดยการตรวจ DNA เพียงแค่ใช้ตัวอย่างน้ำลายและเยื่อบุกระพุ้งแก้ม สามารถเก็บตัวอย่างได้เองที่บ้านและลงทะเบียนเพื่อรอรับผลผ่านแอพพลิเคชั่นของ Geneus DNA ซึ่งพัฒนาโดยทีมแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญชาวด้านวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก หรือ Global Medical Hub โดยการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพในประเทศไทยนั้น ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ และการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งการลงทุนของ PSP ในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้บริษัท ฯ ได้เติบโตไปกับเมกะเทรนด์ด้านการดูแลสุขภาพ

การตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ ตลอดจนวิถีชีวิต เช่น การเลือกทานอาหาร แนวทางการออกกำลังกาย รวมไปถึงความเข้าใจศักยภาพทางร่างกาย สติปัญญา และพัฒนาการ เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ถือเป็นเมกะเทรนด์ที่ได้รับความนิยมขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน

โดยปี 2565 การทดสอบทางพันธุกรรมมีขนาดตลาดทั่วโลกมูลค่าราว 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะมีขนาดตลาดมากกว่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 15% ต่อปี ในขณะที่ตลาดของเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 16% ต่อปีในช่วงปี 2565 – 2573

ดังนั้น เราเล็งเห็นโอกาสที่ดีสำหรับ PSP ที่จะได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ตามแผนกลยุทธ์ด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่วางไว้ หรือ New S-Curve Business