Home » PLT ส่งซิกครึ่งปีหลังโต รายได้ทั้งปีแตะ 800-900 ลบ.

PLT ส่งซิกครึ่งปีหลังโต รายได้ทั้งปีแตะ 800-900 ลบ.

วราวิช ฉิมตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT เผยว่า ภาพรวมธุรกิจในครึ่งหลังปี 2566 มีทิศทางเติบโตต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกอย่างมีนัยสำคัญตามความต้องการใช้ก๊าซ LPG ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร กลุ่มครัวเรือน ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการลงทุน การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดการณ์รายได้จากการให้บริการในปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าที่ 800-900 ล้านบาท โดยในไตรมาส 1/2566 ที่ผ่านมามีรายได้จากการให้บริการ 200.80 ล้านบาท

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการรับจ้างเหมาขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถบรรทุก สัญญา 5 ปีจาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2571 รวมทั้งการจัดซื้อรถบรรทุกก๊าซ LPG จำนวน 33 คัน พร้อมถังบรรจุก๊าซ LPG และอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อรองรับงานขนส่งให้กับ OR

ขณะนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบรถบรรทุกจากทางผู้ขายในล็อตแรกแล้ว จำนวน 15 คัน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มวิ่งรถให้บริการภายในไตรมาส 3/2566 ก่อนถึงวันเริ่มสัญญาในเดือนธันวาคม ส่งผลให้บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้ในทันที

สำหรับโครงการซื้อเรือเดินสมุทร DL POPPY อายุเรือ 14 ปี ขนาดระวาง 3,473.603 ลูกบาศก์เมตร ความสามารถการบรรจุ 1,700 ตัน มูลค่า 10.15 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อให้บริการเช่าเหมาลำขนส่งก๊าซ LPG ไปยังต่างประเทศ ที่คาดว่าจะเริ่มให้บริการเช่าเหมาลำขนส่งก๊าซ LPG ได้ในเดือนตุลาคม 2566

ล่าสุด บริษัทฯ ได้เปลี่ยนลูกค้าผู้เช่าจากเดิม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ไปยังประเทศเวียดนามและในภูมิภาคอาเซียน มาเป็นผู้ค้าผู้เช่ารายใหม่ ซึ่งมีศักยภาพและประสบการณ์การให้บริการขนส่ง LPG มาอย่างยาวนาน ให้บริการเดินเรือได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการขนส่งก๊าซ LPG ไปยังเส้นทางที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและให้ค่าระวางเรือ หรือ ค่าเฟรท (freight) ที่สูงกว่า นับเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต