Home » PCC คว้า 4 งานใหม่ 385 ลบ. ดัน Backlog แตะ 2.2 พันล้าน

PCC คว้า 4 งานใหม่ 385 ลบ. ดัน Backlog แตะ 2.2 พันล้าน

กิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ PCC เผยว่า บริษัท ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะประกวดราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

  1. งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในนาม กิจการค้าร่วม “CONSORTIUM OF PSP& ENOVA” กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าสัญญารวม 111.60 ล้านบาท
  2. งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ภาคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในนาม กิจการค้าร่วม “CONSORTIUM OF PSP & CYG” กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าสัญญารวม 116.73 ล้านบาท
  3. งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจําหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในนามกิจการค้าร่วม “CONSORTIUM OF PSP & TIMPANO” กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าสัญญารวม 76.82 ล้านบาท
  4. งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจําหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ภาคใต้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในนามกิจการค้าร่วม “CONSORTIUM OF PSP & CYG” กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าสัญญารวม 78.96 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีกําหนดการส่งมอบในแต่ละโครงการภายใน 365 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เริ่มทํางาน โดยมีเงื่อนไขการชําระเงินแบ่งออกเป็น 4 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

ขณะที่บริษัทฯชนะการประมูลงานใหม่ 4 โครงการ ซึ่งเป็นงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ควบคุมทั่วประเทศ ในภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าราว 385 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละโครงการ ซึ่งการได้รับงานใหม่เข้ามาจะช่วยเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ทำให้ Backlog ในมือของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,229 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการประมูลงานโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้รายได้ในปีนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน”

ส่วนแผนธุรกิจ 3 ปี (2566-2568) บริษัทฯยังคงเป้ารายได้แตะ 6,000 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าจะมีการลงทุนด้านสมาร์ทกริดที่เพิ่มขึ้นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน