Home » PCC คว้ารางวัลระดับ Platinum งาน Thailand SAFE@WORK

PCC คว้ารางวัลระดับ Platinum งาน Thailand SAFE@WORK

นายณัฐวุฒิ ยิ่งถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในสายธุรกิจ Renewable Energy ของบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC) เป็นตัวแทนรับโล่ห์รางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับ “แพลทินัม” ในโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 หรืองานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (THAILAND SAFE @ WORK #35) โดยได้รับเกียรติจาก สุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบโล่ห์รางวัล

สำหรับงานดังกล่าวจัดโดย กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand) จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี