Home » NAM เคาะราคาไอพีโอ 7.70 บาท เปิดจองซื้อ 19,20,24 ต.ค.นี้

NAM เคาะราคาไอพีโอ 7.70 บาท เปิดจองซื้อ 19,20,24 ต.ค.นี้

คุณวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) เผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นก้าวสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์” ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตระดับโลก เพื่อส่งเสริมหน่วยงานทางการแพทย์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการเข้าระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ผ่าน 5 แนวทาง ได้แก่

  1. รักษาการเติบโตของกลุ่มสินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของฐานลูกค้าเดิมที่เคยซื้อสินค้าหรือใช้บริการอยู่แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลภาครัฐ รวมถึงเพิ่มลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน คลินิก หรือหน่วยงานองค์กรทางสาธารณสุขอื่นๆ ที่ยังมีสัดส่วนการซื้อสินค้าหรือใช้บริการในปริมาณน้อย
  2. เพิ่มสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการแพทย์อื่นๆ เน้นการวิจัยพัฒนาและผลิตได้เองในขอบเขตความสามารถของโรงงานในปัจจุบันและที่จะขยายเพิ่มในอนาคต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินค้าและลดต้นทุนจากการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศ
  3. ขยายการส่งออกสินค้าและบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศ โดยจัดเตรียมโครงสร้างองค์กรเพื่อมอบหมายและดูแลการเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศขึ้นโดยเฉพาะ
  4. มุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มธุรกิจที่นอกเหนือจากหน่วยงานหรือองค์กรทางสาธารณสุข โดยเล็งเห็นว่ากลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน
  5. ขยายการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ มุ่งเน้นการขยายศักยภาพด้านการผลิตสินค้าทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกความต้องการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ NAM ก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อระดับแนวหน้าของไทย และต่อยอดสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

ปัจจุบัน NAM มีผลิตภัณฑ์และบริการแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

  • กลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ (SM)
  • กลุ่มผลิตและจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (CS)
  • กลุ่มงานให้บริการ (SV)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้วิจัย ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่ทำให้ปราศจากเชื้อ สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ คิดค้นและพัฒนาจนมีสิทธิบัตร (Patent) เป็นของตนเอง และยังขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมกลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์ในประเทศ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ มาตรฐาน ASME, ISO 13485, ISO9001, ISO14001, PED และ CE Mark เป็นต้น และยังได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประทับบนฉลากสินค้าอีกด้วย

ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งมีสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง และการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ภายใต้มาตรฐานสากล ทำให้กลุ่มลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับทางการแพทย์ ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีฐานลูกค้าที่สำคัญเป็นโรงพยาบาลและหน่วยงานองค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง และสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ และสปป.ลาว เป็นต้น

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2566

  • รายได้จากการขายและบริการรวม 594.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.55 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 509.98 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิทำได้ 92.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 82.31 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565
  • อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.81 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 15.45 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566

คุณวีณา เลิศนิมิตร Executive Chairwoman บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 7.70 บาทต่อหุ้น หุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 24.81 เท่า หากพิจารณาผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ถือเป็นราคาที่เหมาะสมที่สะท้อนพื้นฐานและศักยภาพการเติบโต โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 19-20 และ 24 ตุลาคม 2566 กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น ทวีคูณ 100 หุ้น และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือนตุลาคมนี้