Home » NAM หวังโตปี 67 มากกว่า 15% ส่งสัญญาณ Q2 เข้าสู่โหมดเติบโต

NAM หวังโตปี 67 มากกว่า 15% ส่งสัญญาณ Q2 เข้าสู่โหมดเติบโต

NAM มั่นใจเป้าหมายรายได้ปี 67 เติบโตไม่ต่ำกว่า 13-15% ด้วยแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจต่อยอดกรอบการทำงาน อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ มั่นใจรับรู้รายได้และผลงานกลับเข้าสู่โหมดปกติภายในไตรมาส 2/67

วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) เผยว่า บริษัทฯ มั่นใจรายได้ปี 2567 เติบโตแบบ Organic growth จากธุรกิจหลักประมาณ 13-15% จากปีก่อน  โดยคาดการณ์ความต้องการใช้เครื่องมือเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ประกอบกับนโยบาย Medical Hub และ Medical tourism ศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อีกทั้งบริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์ ขยายฐานรายได้กลุ่มงานบริการจากการร่วมมือกับพันธมิตร มองหาการลงทุนในต่างประเทศเพื่อต่อยอดธุรกิจ ขยายการขายในต่างประเทศ และขยายกลุ่มตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานในการกระจายสินค้า อีกทั้งมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Healthcare รวมถึงมุ่งเน้นงานนวัตกรรม วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม B2C ประกอบกับขยายโรงงานเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ทำให้เชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

  • รายได้รวมจำนวน 205.95 ล้านบาท ลดลง 26.38% โดยรายได้ที่ลดลงมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 200.45 ล้านบาท ลดลง 78.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.10%
  • กำไรสุทธิ 13.27 ล้านบาท ลดลง 44.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น 76.97% เนื่องจากมียอดค้างรับจากโรงพยาบาลรัฐบาล 3 แห่ง จึงมีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับมีแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ส่งผลทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะรับรู้รายได้กลับเข้ามาในไตรมาส 2/2567 และสามารถสร้างผลการดำเนินงานทั้งปีเติบโตตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในนาม “บริษัท ไอแนป (ประเทศไทย) จำกัด” ร่วมกับ Somnics, Inc. ประเทศไต้หวัน โดยมีสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้น 80:20 ตามลำดับ เพื่อประกอบกิจการผลิตและขายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ลดอาการการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจเพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว