Home » LHHOTEL Q2/66 รายได้รวม 277.52 ลบ. จ่ายปันผล 0.33 บาทต่อหน่วย

LHHOTEL Q2/66 รายได้รวม 277.52 ลบ. จ่ายปันผล 0.33 บาทต่อหน่วย

มนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) เผยว่า ภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากสถานการ์ณโควิด-19 คลี่คลาย โดยในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยถึง 12.9 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าในปี 2565 ทั้งปี ที่มีจำนวน 11.2 ล้านคน

ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยทั้งปี 2566 อยู่ที่ 25 – 30 ล้านคน แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยจะยังไม่เท่ากับปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 แต่โรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว ในทำเลที่เดินทางสะดวก เช่น กรุงเทพฯ, พัทยา ได้รับความนิยมสูงจากนักท่องเที่ยว ทำให้มีผลการดำเนินงานโดดเด่น

ดร.ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เผยว่า กองทรัสต์ LHHOTEL มีผลการดำเนินงานเติบโตสอดคล้องกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทยและความต้องการเข้าพักในโรงแรมที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4 -5 ดาว โดยไตรมาส 2/2566 มีรายได้รวม 277.52 ล้านบาท และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 186.77 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้น 74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 159.24 ล้านบาท กำไรจากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรจากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 109.16 ล้านบาท

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ LHHOTEL ลงทุนอยู่ในปัจจุบันทั้ง 3 โรงแรม มีการฟื้นตัวกลับมาได้เร็วมาก และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยภาพรวมสำหรับครึ่งแรกของปี 2566 ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ LHHOTEL ลงทุนอยู่ในปัจจุบันมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่สูงอยู่ที่ประมาณ 90% และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยรวมของทั้ง 3 โรงแรม สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิด COVID-19 แล้วกว่า 20%

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.33 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177.51 ล้านบาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 22 เดือนสิงหาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 7 กันยายน 2566

นอกจากนี้ กองทรัสต์ LHHOTEL ได้เดินหน้าสร้างการเติบโตต่อเนื่องในการเตรียมเข้าลงทุนเพิ่มเติม ใน 2 โรงแรมที่ถือเป็นแลนด์มาร์คในย่านพัทยาเหนือ จากบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ในเครือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่

  • โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา
  • โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

มูลค่าการลงทุนสูงสุดรวมไม่เกิน 9,800 ล้านบาท โดยกองทรัสต์ LHHOTEL จะมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 540 ล้านหน่วย และเงินกู้ยืมสถาบันการเงินวงเงินรวมไม่เกิน 4,500 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมดังกล่าว

ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม