Home » DTCENT เปิดบ้านต้อนรับคณะนักวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)

DTCENT เปิดบ้านต้อนรับคณะนักวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)

พลกฤษณ์ พัฒนะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ชำนาญการของ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (DTCENT) ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการ  จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) กรมการขนส่งทางบก เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่ง DTCENT ได้ให้บริการระบบติดตามรถแก่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง ที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบ GPS ที่ทันสมัย เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้