Home » CWT มั่นใจปี 66 “เบาะหนัง-โรงไฟฟ้า-SKC” โตแกร่ง

CWT มั่นใจปี 66 “เบาะหนัง-โรงไฟฟ้า-SKC” โตแกร่ง

วีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CWT) เผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1/2566 รายได้รวม 492.47 ล้านบาท เติบโตใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 490.82 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักมาจากการขายหนังผืน สำหรับเบาะรถยนต์ตามจำนวนผลิตรถตามรุ่นที่ได้รับ รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการเข้าลงทุนเพิ่มในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารวม 16 เมกะวัตต์ และมีรายได้อื่นจำนวน 8.40 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง มุ่งเน้นการสะสมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตั้งเป้าหมายสะสมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในมือ มากกว่า 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ Spin Off ธุรกิจพลังงานเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ คงเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 10% จากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจเบาะหนังบริษัทฯ มีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง และมีแผนการส่งมอบงานอย่างชัดเจน ขณะที่มีรายได้จากธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ส่วนธุรกิจ SKC มีแผนการส่งมอบงานตามกำหนดเช่นกัน