Home » BTG เพื่อนคู่คิดธุรกิจด้วย ‘Intelligent Business Solutions’

BTG เพื่อนคู่คิดธุรกิจด้วย ‘Intelligent Business Solutions’

ไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน เบทาโกร เผยว่า เบทาโกรมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า ปลอดภัยสูงกว่า ในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างผ่านช่องทางต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือการส่งมอบผ่านผู้ประกอบการอาหาร ที่เบทาโกรพร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิดธุรกิจ” ด้วยการนำเสนอ “Intelligent Business Solutions”  โดยทีม BETAGRO CRM เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหาร เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

โดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการของเบทาโกร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่
1) การให้คำแนะนำพร้อมส่งมอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารคุณภาพ หลากหลาย (Smart Product Solutions) เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารที่โดดเด่น แตกต่าง พร้อมความอร่อย

2) การให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Smart Operation Solutions)

3) การให้คำแนะนำ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสการต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน (Business Expansion Solutions)

ปัจจุบันเบทาโกรมีคู่ค้าในกลุ่มธุรกิจ B2B มากกว่า 60,000 ราย และผู้ประกอบการอาหารมีโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันออกไป โดยการทำงานเริ่มต้นจากการวางแผน และคัดเลือกลูกค้าที่มีจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับเบทาโกรคือ ต้องการช่วยให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม โดยจะร่วมรับฟังแนวทางธุรกิจ ปัญหา หรือโอกาส และร่วมกันพัฒนาพร้อมกับการทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว

ภเดช กันตจินดา กรรมการบริหาร ร้านนิตยาไก่ย่าง เผยว่า “เบทาโกรนอกจากจะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นเพื่อนคู่คิดธุรกิจในทุกมิติอย่างแท้จริงทีม BRTAGRO CRM ได้เข้ามาช่วยวางแผนพัฒนา และยกระดับการจัดการครัวกลางให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน โดยเปิดมุมมองเพื่อให้ร้านนิตยาไก่ย่างมองเห็นโอกาสการเติบโตที่เพิ่มขึ้น ด้วยการให้เราจัดลำดับในการปรับปรุงและพัฒนาร้านได้อย่างตรงจุดสอดคล้องทิศทางการเติบโต พร้อมกับแนะนำให้ผู้บริหารตั้งโจทย์และเป้าหมายในการปรับปรุงระบบการทำงาน”

วรวิทย์ เกียรติพงษ์เลิศ  เจ้าของร้านหมูแดงแสงทอง กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของร้านหมูแดงแสงทอง มีหน้าร้านอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเมนูซิกเนเจอร์ ได้แก่ หมูกรอบ หมูแดง และการเข้าร่วมเป็นคู่ค้าพันธมิตรกับเบทาโกร เพราะมองว่าหัวใจของความอร่อยคือ การใช้วัตถุดิบหรือเนื้อหมูที่มีคุณภาพดีที่สุด

นอกจากนี้เบทาโกรยังมีโซลูชันต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโต ล่าสุดทีม BETAGRO CRM และทีมขาย ต่อยอดธุรกิจโดยการให้คำแนะนำการขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ (Master Franchise Development) เริ่มตั้งแต่การขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านระบบตู้กับข้าวชุมชน การสร้างช่องทางจัดจำหน่ายรูปแบบคีออส การขยายสู่ช่องทางแคนทีน และการจัดจำหน่ายผ่านร้านหมูแดงแสงทองขนาดกลาง-ใหญ่ อีกทั้งยังช่วยแนะนำและสนับสนุนลูกค้าด้วยการนำสินค้ามากระจายผ่านช่องทางของเบทาโกร ได้แก่ ร้าน BETAGRO SHOP และ BETAGRO Deli ทำให้ร้านหมูแดงแสงทองสามารถขยายช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ได้อย่างครอบคลุม

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า เบทาโกรพร้อมยืนหยัดเป็นเพื่อนคู่คิดธุรกิจของผู้ประกอบการอาหาร เพื่อความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และยังตอกย้ำจุดประสงค์และความเชื่อของเบทาโกรในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน