Home » BLC โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน 12 มิ.ย.นี้

BLC โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน 12 มิ.ย.นี้

เป็นหุ้น IPO ที่กำลังถูกจับตามองของนักลงทุน สำหรับ บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค หรือ BLC ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ อย่างครบวงจร ล่าสุด ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภก. ศุภชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ และ ภก.สมชัย พิสพหุธาร ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน BLC พร้อมด้วย คุณสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เตรียมร่วมงาน Roadshow ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนรายย่อย ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 – 14:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ในช่องทาง Facebook Page: MT Multimedia และ Wealthy Thai เพื่อโชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ อย่างครบวงจร พร้อมกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เข้าถึงยาคุณภาพดี งานนี้เป็นโอกาสดีของนักลงทุนที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้บริหารและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยไปด้วยกัน….