Home » BGC โชว์ศักยภาพผู้นำบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ใน ProPak Asia 2023

BGC โชว์ศักยภาพผู้นำบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ใน ProPak Asia 2023

ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) เผยว่า บริษัทเชื่อว่านวัตกรรมจะช่วยพาโลกของเราก้าวไปข้างหน้า และความยั่งยืนจะช่วยทำให้โลกของเราก้าวไปได้อย่างมั่นคง จึงมุ่งมั่นคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ควบรวมทั้ง 2 อย่างไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบคุณค่าไปสู่ลูกค้า ผู้บริโภค และส่งต่อสิ่งดีๆ สู่โลกของเรา

ที่ผ่านมาบริษัทมีศูนย์ Technology and Innovation Center (TIC) และทีมนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการใช้งาน ความสวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ของเราคือเน้นวางแผนร่วมกับลูกค้า และคู่ค้าในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการใช้งาน ความสวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงดึงความเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าแสดงออกมาในตัวผลิตภัณฑ์

แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกมุ่งเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Packaging)  และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable Packaging) ผู้ประกอบการหลายรายต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ บีจีซีจึงวางแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio Circular Green Economy Model) โดยมุ่งวางเป้าพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่่อความยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และการจัดการก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้เรายังมีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ในการนำของเสีย หรือบรรจุุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ให้ได้มากที่่สุด

ไม่เพียงแต่การพัฒนาในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม บีจีซียังวางเป้าหมายขยายธุรกิจโดยเน้นกลยุทธ์การเติบโตจากการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

“บีจีซีมองหาโอกาสลงทุนในบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายพอร์ตให้ครอบคลุมความต้องการของตลาด รวมถึงมองหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งถือเป็นตลาดหลักในการส่งออก และเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี” ศิลปรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย