Home » ‘BETAGRO Ventures’ โดดลงทุนสตาร์ทอัพฟิวเจอร์ฟู้ด วงเงิน 58 ล้านเหรียญ

‘BETAGRO Ventures’ โดดลงทุนสตาร์ทอัพฟิวเจอร์ฟู้ด วงเงิน 58 ล้านเหรียญ

นายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์” ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกลยุทธ์และนวัตกรรม บมจ. เบทาโกร (BTG)” กล่าวว่า BETAGRO Ventures เป็นหน่วยงานด้านการลงทุนระดับองค์กรของเบทาโกร ที่มุ่งเน้นสร้างธุรกิจร่วมลงทุน และการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

  • การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงอาหารคุณภาพสูงของผู้บริโภค
  • การสร้างแหล่งโปรตีนใหม่ที่ยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาห่วงโซ่ธุรกิจอาหารของเบทาโกรให้มีความแข็งแกร่งนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
  • การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของไทยในที่สุด

“การร่วมลงทุนกับ Infinite Roots ถือเป็นการลงทุนครั้งแรกของ BETAGRO Ventures ด้วยความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของ Infinite Roots ในการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารที่ทันสมัย โดยเฉพาะแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการหมักไมซีเลียม (Mycelium Fermentation Technology Platform) และการพัฒนาโปรตีนทางเลือกที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากเห็ด (Mycelium-based) มาสู่ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และอนาคต นอกจากนี้ การร่วมลงทุนครั้งนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของ BETAGRO Ventures ในการเป็นพันธมิตรกับสตาร์ทอัพและทีมงานด้านนวัตกรรม สะท้อนถึงศักยภาพในการประสานความร่วมมือกับธุรกิจหลักของเบทาโกรในระยะยาว และเป็นการสร้างตลาดใหม่สำหรับเบทาโกร”

สำหรับ Infinite Roots เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหารชั้นนำของยุโรปเป็นผู้นำในการพัฒนาโปรตีนทางเลือก ด้วยนวัตกรรม Mycelium-based เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตอาหารของโลก โดยมีแผนที่จะขยายตลาดโปรตีนทางเลือก ด้วยรูปแบบอาหารฉลากสะอาด (Clean Label) ซึ่งเป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบอาหาร และผู้บริโภคต่อไป