Home » ผู้ถือหุ้นไฟเขียว “DOD” เตรียมเพิ่มทุน 71.94 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว “DOD” เตรียมเพิ่มทุน 71.94 ล้านหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค “DOD” ไฟเขียวอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน 71.94
ล้านหุ้น รองรับการเสนอขายหุ้น PP – RO และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2
พร้อมออกหุ้นกู้อีก 500 ล้านบาท เสนอขายภายในประเทศทั้งประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน พร้อมอนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าซื้อขายหุ้น
ในบริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด(“AWL”)


ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริม ที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย
ภายใต้แบรนด์ “AuswellLife” สู่การเสริมทัพความแข็งแกร่งของรายได้ในอนาคต


นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
หรือ “DOD” ผู้ดำเนินธุรกิจรับจ้างพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ODM) จากสารสกัดธรรมชาติ
เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน 71.94 ล้านหุ้น


จากทุนจดทะเบียนเดิม 615 ล้านหุ้น เป็น 686.94 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด (PP) จำนวน 24.39 ล้านหุ้น ที่ระดับราคา 4.10 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 100
ล้านบาท และเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วน (RO) จำนวน 25.55 ล้านหุ้น ที่ราคา 4
บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 102 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน


และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2”) จำนวนไม่เกิน 22 ล้านหุ้น


อีกทั้งได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท
เพื่อเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ
รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการขยายและต่อยอดให้กับกลุ่มบริษัทฯ


สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
จะนำไปขยายกิจการตามกลยุทธ์ของบริษัทฯที่จะมุ่งพัฒนาตลาดแบรนด์ของตนเอง (Own Brands)
เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการรับจ้างผลิตให้แก่แบรนด์ของลูกค้าเท่านั้น จึงมุ่งเข้าไปลงทุนในบริษัท
ออสเวลไลฟ์ จำกัด (“AWL”)


ที่ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย
ภายใต้แบรนด์ “AuswellLife” ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย
โดยจัดจำหน่ายในหลายประเทศในเอเชีย ในปัจจุบัน AWL


เป็นเพียงเจ้าเดียวในตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทย
ทั้งนี้ บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด (บริษัทย่อย) จะเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน AWL ในสัดส่วนร้อยละ
89.29 ของหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 90 ล้านบาท

จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนใน AWL คาดว่าจะผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่า
30% ต่อปี และมีระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) ไม่เกิน 5 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *