Home » บัณฑิต สะเพียรชัย ขึ้นแท่นซีอีโอใหม่ OTO 1 ก.ค.นี้

บัณฑิต สะเพียรชัย ขึ้นแท่นซีอีโอใหม่ OTO 1 ก.ค.นี้

คณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) เผยว่า ได้ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งไม้ต่อให้กับพันธมิตรใหม่ของบริษัทฯ ในการเดินหน้าแตกไลน์เข้าสู่ธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจแห่งอนาคต ผ่านการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการเข้าสู่ธุรกิจ Climate Tech เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบัณฑิต สะเพียรชัย เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ OTO เตรียมขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในช่วงครี่งหลังของปีนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีรายได้ประจำ (Recuring Income) สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต นอกเหนือจากรายได้ธุรกิจ Contact Center และ Call Center

นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายการลงทุน EV Bike และเข้าสู่ Climate Tech ผ่านการจัดตั้ง บริษัท ซีซีเอส คาร์บอน เคลียร์ โซลูชั่น ทำธุรกิจให้บริการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตครบวงจร ซึ่งจะช่วยผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2566 เติบโตอย่างก้าวกระโดด